Hvor i det faglige forløb

hvorIkonNår du har fået målet på plads og overvejet hvilket hold og hvilke fysiske rammer, der er er at arbejde med, skal du finde ud af hvor i det faglige forløb, det ville passe godt at placere den konkrete employabilitets-aktivitet. Måske giver det god mening at komme i gang med aktiviteten fra starten af, så de studerende er bevidste om dens betydning hele vejen igennem. Det kunne være relevant, hvis du eksempelvis vil lave noget der handler om kompetencer eller få sat fokus på faglig fordybelse som en måde at engagere de studerende i fagets indhold. Hvis du vil lave noget om refleksion eller faglig identitet, kan det være hensigtsmæssigt at placere aktiviteten i slutningen af forløbet, da disse aspekter kræver et vist arbejde med faget før de studerende bliver i stand til at gøre sig overvejelser om dette. Hvis du vil lave en aktivitet, der eksempelvis handler om en case med en ekstern organisation, kan denne placeres et stykke inde i forløbet, så de studerende har nået at få viden om faget.

Der er ikke nogen opskrift på ’den rigtige’ placering af en given aktivitet – det handler også om sammenhængen med dit specifikke forløb og hvad, der kan lade sig gøre rent praktisk. Det vigtige er, at du som underviser har gjort dig nogle tanker om, hvordan aktiviteten kan tænkes ind i det samlede forløb, så de studerende oplever den som meningsfuld og relevant.

Du kan finde inspiration til hvordan dine kollegaer har planlagt aktiviteter i konkrete forløb under ’Praktiske eksempler’. Du kan også få sparring af en pædagogisk konsulent i universitetets pædagogiske enhed. Kontakt info findes under ’Hjælp & Support’.