Hvorfor employabilitet

stjerneHvorforPå Humaniora ønsker vi at arbejde med employabilitet i undervisningen fordi egne og internationale erfaringer viser, at studerende har stort udbytte af at få sat fokus på det som en del af deres studieforløb.

Kort fortalt betyder dét at være employabel, at man som studerende og dimittend er bevidst om sin faglighed og sine personlige kompetencer, og at man er i stand til at anvende disse på en meningsfuld måde i både studielivet og arbejdslivet.

Vi har en bred tilgang til forståelsen af employabilitet. Den bunder i studerendes faglige fordybelse, refleksioner over egen læring og kompetencebevidsthed, der i samspil med mulighed for integration af øvrige erfaringer og samarbejde med omverdenen, giver den studerende blik for sine akademiske færdigheder og faglige identitet.

I den konceptuelle beskrivelse er forståelsen af employabilitet udfoldet gennem 8 aspekter, der supplerer hinanden, og som kan integreres ind i undervisningen på forskellige måder i de forskellige fagmiljøer på Humaniora. Du kan se de 8 aspekter i modellen til højre og læse mere om dem i principper for employabilitet i linket nedenfor. Således giver forståelsen mulighed for, at den enkelte underviser på den enkelte uddannelse kan tilbyde sine studerende aktiviteter, der understøtter deres employabilitet på en relevant måde.

Konceptet kan tilgås her: Principper for employabilitetsarbejdet på Det Humanistiske Fakultet, SDU