Læs mere - viden om employabilitet

stjerneSupportvaerktøjikonInspiration i rapporter og undersøgelser
Her kan du finde mere viden om employabilitet gennem rapporter om strategier og indsatser, samt undersøgelser af hvad, der virker nationalt og internationalt.


DialogHvad siger forskningen om employabilitet?
Employabilitet er et stort, international forskningsfelt. Her kan du læse om definitioner, teorier og data om employabilitet.


SamarbejdeIkonAndre universiteters arbejde med employabilitet
Både i Danmark og i udlandet er universiteterne i fuld gang med at fokusere på arbejdet med employabilitet. Her kan du læse om de mange eksempler på initiativer på universiteterne.