Fortæl om aktiviteten til dine studerende

deleVidenIkon

En central del af at integrere employabilitet i sin undervisning er at få kommunikeret til sine studerende, at man gør det. Som underviser laver man forskellige pædagogiske tiltag, som man ikke nødvendigvis er eksplicit omkring, men når det gælder employabilitet, er der gode grunde til, at man fortæller de studerende om aktiviteten. Dels ved man fra forskningen, at studerende ofte spekulerer over, hvad de kan bruge det enkelte faglige forløb til, og dels gør en tydelig kommunikation det nemmere for dig som underviser at gå i dialog om aktivitetens betydning og indflydelse på undervisningen.

Du kan eksempelvis indlede dit undervisningsforløb med at fortælle, at du vil koble noget om employabilitet på og vise de studerende de 8 aspekter fra forståelsen af employabilitet, som du finder under ’Hvorfor employabilitet’. Dernæst kan I gå i dialog om den konkrete aktivitet, som du har planlagt og diskutere hvor den hører til under aspekterne. Du kan tale med de studerende om dit mål for aktiviteten og om, hvordan den hænger sammen med resten af det faglige forløb. I slutningen af forløbet kan I tage aktiviteten op til evaluering, enten mundtligt eller skriftligt, eller begge dele, for at få en indikation på, hvordan de studerende har oplevet at arbejde med employabilitet som en del af deres fag.

Hvis du kunne tænke dig at få inspiration til, hvordan en kollega har grebet det an at få kommunikeret sine employabilitets-aktiviteter til studerende, kan du kontakte vores VIP- ambassadør under ’Hjælp & Support’.