Målet med aktiviteten

maalIkonFørst og fremmest skal du overveje, hvorfor du vil lave en employabilitets-aktivitet i dit fag – hvad er målet med den? Vil du eksempelvis samarbejde med en ekstern organisation om at stille de studerende en udfordring? Vil du gerne sætte fokus på de generelle kompetencer, det faglige forløb giver de studerende? Eller vil du skabe plads til, at dine studerende får tid til at reflektere over hvilken faglig identitet, de er ved at udvikle, og hvordan det faglige forløb bidrager?

For at aktiviteten giver mening for både dig og dine studerende, bør den kobles tæt til det faglige forløb og du bør derfor overveje målet med den.

Du kan finde inspiration til forskellige mulige mål med din aktivitet ved at kigge på beskrivelsen af de 8 aspekter af forståelsen af employabilitet, som er beskrevet under ’Hvorfor employabilitet’, og som også er brugt til opdelingen af ’Praktiske eksempler’ og ’Værktøjer’. Du kan også få mere inspiration til, hvordan du får integreret aktiviteten i din undervisning ved at klikke på ’Kobling til fagbeskrivelsen’.